Skip to main content

Създайте Канбан Ситема с обучението Kanban Management Professional I (KMP I)

 

Искате да бъдете по-бързи, предвидими и адаптивни в работата си? 

Сертифицирано обучение на Kanban University

 • Научете основите на метода Канбан
 • Практикувайте Канбан в подробна бизнес симулация
 • Проектирайте и управлявайте  Канбан система
 • Направете първата стъпка към Вашата Kanban Management Professional (KMP) квалификация *

Записване

 • Курсът ще се проведe ОНЛАЙН,  на 21-24 юли 2020 г., 10-14 ч.
 • Цената за един участник е 1380 лева с включен ДДС.
 • Запазете мястото си на ivo@esicenter.bg или +359888919088.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ ТОЗИ КУРС

Курсът е специално разработен за мениджъри и ключови специалисти, които се нуждаят от рационализиране на работния процес. Той е насочен към:

 • Програмни мениджъри и мениджъри на портфейли;
 • Членове и ръководители на екипи за разработка на продукти;
 • Членове и ръководители на обслужващи екипи;
 • Ръководители на екипи и ключови специалисти;
 • Скръм мастъри (Scrum Master), собственици на продукти (Product Owner) и членове на екипа за развитие (Development Team member);
 • Мениджъри и специалисти по подобряване на процесите.

СЪДЪРЖАНИЕ 

Ще научите и ще практикувате как да изграждате и поддържате канбан система. В резултат на курса ще сте в състояние да обясните и да прилагате на практика основните принципи на метода Канбан за ефективно управление на проекти, услуги и операции. Обучението включва подробна симулация на Канбан и дизайн на примерна канбан система, адаптирана към специфичните нужди на участниците в обучението.
В края на този интензивен курс ще сте наясно:

 • С основните концепции на Канбан, включително и как могат да се приложат в конкретния контекст на Вашата организация
 • Как се управляват задачите в процес на изпълнение (Work In Progress) и как се намалява едновременната работа по много задачи  (multitasking)
 • Как се визуализира работният поток, така че всички заинтересовани страни да имат видимост както на прогреса, така и на пречките в работата и да могат да допринесат за тяхната оптимизация
 • Как се адаптира Канбан системата към нуждите на клиента при реализиране на проекти или услуги
 • Какъв е ритъмът на работа, който най-добре отговаря на нуждите на клиентите и на капацитета на екипа
 • Управление на проекти и услуги на Канбан - благодарение на опита, натрупан при подробната симулация на Канбан система (ИТ или различна от ИТ)
 • Какви класове услуги има и как се използват за справяне с разнообразните заявки на клиентите
 • Как да се координирате с други екипи, като в същото време подобрите използването на ресурсите
 • Какви са ключовите показатели за управление на работния поток
 • Как да се съчетае най-доброто от Scrum с прилагането на Канбан практики

ОБУЧИТЕЛ

Ивайло Георгиев e акредитиран преподавател на Kanban University. Ивайло е професионалист по подобряване на процесите и Agile Coach с 15-годишен опит в работата с международни компании за разработка на софтуер, Fintech компании и банки. 

Курсът се преподава на български или английски език, като официалните писмени материали на Kanban University са само на английски език.

КАКВО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ

 • 16 часа висококачествено обучение, фокусирано върху нуждите на участниците
 • Курсови материали в електронен формат (pdf формат)
 • Книга в електронен фомрат: „Kanban: Successful Evolutionary Change for your Technology Business”, David J Anderson
 • Сертификат за завършен курс от Kanban University*
 • Членство в Kanban University.

* За да придобиете квалификация Kanban Management Professional (KMP) от Kanban University, трябва да завършите Kanban Management Professional II  (KMP II) в допълнение към това обучение!

МЕТОДЪТ КАНБАН

Канбан е Agile метод, базиран на принципите на Lean и насочен към постепенно и безпроблемно трансформиране на организациите в адаптивни, ефикасни и ориентирани към клиентите компании. Характерните за него практики - визуализация на работния процес, фокусиране върху оптимален брой задачи и непрекъснато подобрение на работата, - помагат на екипите да се адаптират към променящите се нужди на клиентите и бизнеса, да съкратят времето за доставка, да управляват зависимостите от други екипи и да използват оптимално наличните ресурси. Канбан насърчава сътрудничеството и ангажираността между членовете на екипа по естествен начин. Той изисква сравнително малко усилия и е подходящ както за малки, така и за големи екипи. Канбан е приложим и ефективен също и в екипи, които използват други рамки и модели за управление на работния поток, като Scrum, PMBOK, Lean, CMMI и други.